Christina Kontou
       
     
Dimitra Stathopoulou
       
     
Vera Kanellopoulou
       
     
Eleanna Breza
       
     
Nassos Androutsopoulos
       
     
Athina Souli
       
     
Manos Vassilakis
       
     
Elias Kyriazis
       
     
Dimitris Neroutsos
       
     
Giorgos Nikas
       
     
Maria Mantzaridou
       
     
Sakis Milionis
       
     
Christina Kontou
       
     
Christina Kontou

Project Architect

Architect, National Technical University of Athens

Dimitra Stathopoulou
       
     
Dimitra Stathopoulou

Project Architect

Architect, University of Patras
Mphil University of Bath

Vera Kanellopoulou
       
     
Vera Kanellopoulou

Project Architect

Architect, National Technical University of Athens

Eleanna Breza
       
     
Eleanna Breza

Project Architect

Architect, Aristotle University of Thessaloniki

Nassos Androutsopoulos
       
     
Nassos Androutsopoulos

Project Engineer

Civil Engineer, National Technical University of Athens

Athina Souli
       
     
Athina Souli

Content Manager

Photographer, Technological Educational Institute of Athens

Manos Vassilakis
       
     
Manos Vassilakis

Project Engineer

Civil Engineer, National Technical University of Athens

Elias Kyriazis
       
     
Elias Kyriazis

Project Architect

Architect, Aristotle University of Thessaloniki

Dimitris Neroutsos
       
     
Dimitris Neroutsos

Project Architect

Architect, National Technical University of Athens

Giorgos Nikas
       
     
Giorgos Nikas

Project Architect

Architect, National Technical University of Athens
MSc, Restoration of Historic Buildings, NTUA

Maria Mantzaridou
       
     
Maria Mantzaridou

Secretariat

Sakis Milionis
       
     
Sakis Milionis

Accounting